Διαδραστικός και ενημερωτικός χάρτης με τα τεχνικά έργα που έχει ολοκληρώσει ή δρομολογήσει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων στα νησιά του Ιονίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην θητεία της Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (περίοδος 2019-2023).

Πατώντας την σχετική πινέζα μπορεί κανείς να δει το όνομα του έργου, προϋπολογισμό, και σχετικές φωτογραφίες. Για περισσότερη ενημέρωση παρέχεται ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ με παραπάνω πληροφορίες για το έργο. Ο χάρτης θα ενημερώνεται συνεχώς.